Korzystanie z bloga i strony internetowej archipelagprzygod.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Administratorem strony oraz danych przekazywanych w jej ramach jest Agata Jankowska. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@archipelagprzygod.pl

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi czy osiągnięcia określonego celu (np. brak podania maila uniemożliwi wysłanie newsletteru).

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu skontaktuj się ze mną lub w przypadku newslettera kliknij odpowiedni link wypisu w przesłanej przeze mnie wiadomości.


CEL i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane przetwarzane są w celu:

  • wysyłki newslettera
  • pozostawienia komentarzy na blogu
  • kontaktu z Tobą za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź za pośrednictwem poczty e-mail
  • przesyłanie zapytań do serwera na którym znajduje się strona (logi)

NEWSLETTER

Jeżeli wyraziłeś chęć pobrania prezentu za zapis i tym samym zapisu do newslettera, musiałeś podać imię oraz adres e-mail. Dane te będą wykorzystywane jedynie do wysyłki e-maili informacyjnych (newsletterów), w ramach których będziesz otrzymywać wiadomości z informacjami dotyczącymi strony, informacjami o nowych wpisach na blogu, informacje o promocjach, nowych produktach bądź usługach.

Dane te będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, tak długo jak będzie istniał newsletter, chyba że wcześniej zdecydujesz wypisać się z listy newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się u dołu każdego e-maila.  

KOMENTARZE

Aby dodać komentarz na blogu niezbędne jest podanie imienia oraz adresu e-mail. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z dodania komentarza. Dane osobowe podane w ten sposób nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te są zapisywane w systemie WordPress i przechowywane do momentu usunięcia komentarza bądź zamknięcia bloga.

KONTAKT ZA POMOCĄ FORMULARZA KONTAKTOWEGO BĄDŹ WIADOMOŚCI E-MAIL

Dane podane przez Ciebie podczas wypełniania formularza kontaktowego, bądź w przesłanej wiadomości e-mail, są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości 

LOGI

Korzystanie ze strony wiąże się z wysyłanie zapytań do serwera, na którym znajduje się strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwara, które przechowują: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym z jakiego korzysta użytkownik. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • AttHost Sp. z o.o, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, lok. 6, wej. nr 2, 09-402 Płock – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail,
  • UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego 

BEZPIECZEŃSTWO

Dane osobowe Użytkownika są groamdzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione.

ODNIESIENIA DO INNYCH STRONA

W przypadku gdy na stronie, blogu pojawią się linki odsyłające do innych stron internetowych wyjaśniamy, że Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.


POLITYKA COOCKIES

Przeglądanie strony nie wymaga podawania danych osobowych, lecz może się wiązać z korzystaniem z plików Cookies, w zależności od ustawień, jakich dokonał Użytkownik. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Strona archipelagprzygod.pl wykorzystuje usługę Google Analytics. Oprogramowanie to korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony i w ten sposób pomaga zdobyć i analizować informacje na temat wykorzystywanego rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzających stronę, skuteczności kampanii marketingowych i czasu poszczególnych wizyt. Informacje te służą do udoskonalenia naszej strony.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.